Obec Liptovský Ján

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Liptovský Ján
Adresa: Ulica Jána Kalinčiaka
Mesto: Liptovský Ján
PSČ: 03203
IČO: 00315486
DIČ: 2020581519
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Stavebné úpravy penziónu Štart Liptovský Ján
Zákazka s nízkou hodnotou
OcÚ/2024/140-1
uvo 20240521100021.05.2024
10:00