Mesto Nováky

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Nováky
Adresa: Nám. SNP
Mesto: Nováky
PSČ: 97271
IČO: 00318361
DIČ: 2021211775
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Káblová distribučná sieť (uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie majetku mesta do nájmu)
Obchodná verejná súťaž

web 20240715130015.07.2024
13:00
Názov Zdroj Ponuky do
Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
498 780
uvo 20240318090018.03.2024
09:00
Realizácia kosenia trávnatých plôch pre mesto Nováky počas roka 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
2024_03_13_NVK_KOS
uvo 20240326120026.03.2024
12:00
Odkúpenie budovy verejného WC vrátane pozemku
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00
Dom služieb NP č.5 (prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor)
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00
Dom služieb NP č.2 (prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor)
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00
Odkúpenie pozemkov pri chemickom podniku v Novákoch
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00
Dom služieb NP č.4 (prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor)
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00
Dom služieb NP č.1 (prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor)
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00
Dom služieb NP č.6 (prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor)
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00
Dom služieb NP č.3 (prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor)
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00