Mesto Levice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Levice
Adresa: Nám. hrdinov
Mesto: Levice
PSČ: 93401
IČO: 00307203
DIČ: 2020403242
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Levice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
6/2024
uvo 20240722100022.07.2024
10:00
Zriadenie fotovoltaického systému v objektoch SŠZ Levice
Zákazka s nízkou hodnotou
8545/2024
uvo 20240726100026.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Toaletný papier a papierové utierky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014807
eks 20200709090009.07.2020
09:00
Nákup gastrozariadenia do zariadení školského stravovania MŠ a ZŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020739
eks 20200904100004.09.2020
10:00
Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021291
eks 20200908090008.09.2020
09:00
Papierový a nepapierový kancelársky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027888
eks 20201105100005.11.2020
10:00
Toaletný papier a papierové utierky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113680
eks 20210701100001.07.2021
10:00
Papierový a nepapierový kancelársky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113978
eks 20210702090002.07.2021
09:00
Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120193
eks 20211013100013.10.2021
10:00
Toaletný papier a papierové utierky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224791
eks 20220520090020.05.2022
09:00
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224787
eks 20220520090020.05.2022
09:00
Papierový kancelársky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236047
eks 20230621100021.06.2023
10:00
Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241937
eks 20240322090022.03.2024
09:00
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Nábrežná Levice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
4403/2024
uvo 20240325100025.03.2024
10:00
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Nábrežná Levice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
4403/2024
uvo 20240408100008.04.2024
10:00