Kancelársky papier

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelársky papier
Kód zákazky: Z20241937
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30197643-5
Predpokladaná hodnota: 11 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Levice
Adresa: Nám. hrdinov
93401 Levice
NUTS: -
Miesto dodania: Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty