Pôdohospodárska platobná agentúra

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa: Hraničná
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 81526
IČO: 30794323
DIČ: 2021781630
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup pneumatík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202367
eks 20200212104412.02.2020
10:44
Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203301
eks 20200224100024.02.2020
10:00
Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204183
eks 20200304120004.03.2020
12:00
Skartovacie stroje veľkokapacitné vrátane náhradných odpadových vriec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012766
eks 20200618090018.06.2020
09:00
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Corporation
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019476
eks 20200819112619.08.2020
11:26
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020904
eks 20200902150002.09.2020
15:00
Notebook a dokovacia stanica s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029122
eks 20201112100012.11.2020
10:00
Náhrada a doplnenie diskových polí a ich kapacít
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030162
eks 20201120130020.11.2020
13:00
IKT príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031371
eks 20201201100001.12.2020
10:00
Zostava serverov pre podporu produkčných informačných systémov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031377
eks 20201201110001.12.2020
11:00
Prenájom licencie softvéru SAS Risk Analysis for Government Intelligence Framework
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031804
eks 20201203123003.12.2020
12:30
Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032430
eks 20201209100009.12.2020
10:00
Licencie Microsoft servre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032716
eks 20201214100014.12.2020
10:00
Predĺženie supportu na existujúce zariadenia (diskové pole a sieťové prvky)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033326
eks 20201217090017.12.2020
09:00
Nákup pneumatík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211808
eks 20210209100009.02.2021
10:00
Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212252
eks 20210215100015.02.2021
10:00
Servisná podpora pre zariadenia FortiNet FortiGate 1200D
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213738
eks 20210304100004.03.2021
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117187
eks 20210817100017.08.2021
10:00
Prenájom licencie softvéru SAS Risk Analysis for Government Intelligence Framework
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122750
eks 20211201110001.12.2021
11:00
Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221368
eks 20220228100028.02.2022
10:00
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221826
eks 20220322100022.03.2022
10:00
Pneumatiky pre motorové vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222277
eks 20220323103023.03.2022
10:30
Prenájom licencie softvéru SAS Risk Analysis for Government Intelligence Framework
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214629
eks 20221202130002.12.2022
13:00
Rozšírenie FortiLink lokálnej dátovej siete o aktívne prvky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215038
eks 20221209130009.12.2022
13:00
Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231263
eks 20230301103001.03.2023
10:30
Licencie Veeam Backup for Microsoft 365 pre zálohovanie emailových schránok v Microsoft 365
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231614
eks 20230314100014.03.2023
10:00
Pneumatiky pre motorové vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231922
eks 20230323100023.03.2023
10:00
70 Licencie Fabasoft eGov Suite súbežný používateľ (cc)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232256
eks 20230330150030.03.2023
15:00
Rozšírenie FortiLink lokálnej dátovej siete o aktívne prvky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232218
eks 20230331120031.03.2023
12:00
Nákup licencií ESRI - 5x ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232985
eks 20230424120024.04.2023
12:00
Prenájom licencie softvéru SAS Risk Analysis Solution for Government Intelligence Framework
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313234
eks 20231130090030.11.2023
09:00
„Zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel (SMV) – záručné prehliadky, pozáručný servis a opravy služobných motorových vozidiel – opakovaná súťaž“
Zákazka s nízkou hodnotou
54/2023/VO-PPA
uvo 20240123100023.01.2024
10:00
Licencie Veeam Backup for Microsoft 365 pre zálohovanie emailových schránok v cloudovom riešení Microsoft 365
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024825
eks 20240219100019.02.2024
10:00
Určenie PHZ - Nákup kancelárskych potrieb 2024-2025
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240227090027.02.2024
09:00
Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku štátu v správe PPA
Zákazka s nízkou hodnotou
05/2023/VO-PPA
uvo 20240304100004.03.2024
10:00
Určenie PHZ - Pracovná zdravotná služba
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240312090012.03.2024
09:00
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
07/2024/VO-PPA
uvo 20240320090020.03.2024
09:00
Pneumatiky pre motorové vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241741
eks 20240321090021.03.2024
09:00
Upratovacie a čistiace služby
Zákazka s nízkou hodnotou
11/2024/VO-PPA
uvo 20240430080030.04.2024
08:00
Dodanie ortorektifikovaných družicových snímok pre výkon kontroly metódou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ).
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
01/2024/VO-PPA - 80691/2024/164
uvo 20240506090006.05.2024
09:00
Nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4/2024/PPA-VO – 81621/2024/164
uvo 20240513090013.05.2024
09:00
Microsoft Unified Enterprise Support
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243402
eks 20240515100015.05.2024
10:00
Zabezpečenie služieb prevádzky, údržby a rozvoja počítačového programu „e-Prepojenia”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17/2024/VO-PPA
uvo 20240612090012.06.2024
09:00
Výpočtová technika - Nákup prenosných pracovných staníc NTB a zobrazovacích jednotiek – LCD monitorov.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20/2024/VO-PPA - 106836/2024/145
uvo 20240710090010.07.2024
09:00
Nákup serverov 1RU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21/2024/VO-PPA 108231/2024/145
uvo 20240722090022.07.2024
09:00