Licencie Veeam Backup for Microsoft 365 pre zálohovanie emailových schránok v cloudovom riešení Microsoft 365

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Licencie Veeam Backup for Microsoft 365 pre zálohovanie emailových schránok v cloudovom riešení Microsoft 365
Kód zákazky: Z2024825
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72260000-5
Predpokladaná hodnota: 12 576,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika