Obec Turčianske Kľačany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Turčianske Kľačany
Adresa: Potočná
Mesto: Turčianske Kľačany
PSČ: 03861
IČO: 00316971
DIČ: 2020595060
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202353
eks 20230118120018.01.2023
12:00
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314457
eks 20231220140020.12.2023
14:00
Modernizácia športového areálu – prevádzková budova v Turčianskych Kľačanoch
Zákazka s nízkou hodnotou
2/2024
uvo 20240307120007.03.2024
12:00
Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
3/2024
uvo 20240327100027.03.2024
10:00