Mesto Modrý Kameň

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Modrý Kameň
Adresa: Mariánske nám.
Mesto: Modrý Kameň
PSČ: 99201
IČO: 00319457
DIČ: 2021243191
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
09072024
uvo 20240722100022.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť - Rekonštrukcia Dolinskej ulice v Modrom Kameni
Zákazka s nízkou hodnotou
012024-PD
uvo 20240517140017.05.2024
14:00
Rekonštrukcia Dolinskej ulice v Modrom Kameni - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť
Zákazka s nízkou hodnotou
022024-PD
uvo 20240612140012.06.2024
14:00