Obec Krásnovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Krásnovce
Adresa: Krásnovce
Mesto: Krásnovce
PSČ: 07201
IČO: 00325368
DIČ: 2020738929
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Materská škola „MŠ Krásnovce"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/2024
uvo 20240507090007.05.2024
09:00