Obec Hraň

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Hraň
Adresa: Ulica SNP
Mesto: Hraň
PSČ: 07603
IČO: 00331538
DIČ: 2020773403
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Domov sociálnych služieb - obec Hraň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
pdl/2024/HRAN/1
uvo 20240507080007.05.2024
08:00