Obec Ploské

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Ploské
Adresa: Obec Ploské, Ploské 74, Kráľovce 044 44
Mesto: Ploské
PSČ: 04444
IČO: 00324621
DIČ: 2021244951
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Výstavba Materskej školy v obci Ploské
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01/2024
uvo 20240207100007.02.2024
10:00
Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02/2024
uvo 20240426100026.04.2024
10:00