Obec Rabča

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Rabča
Adresa: Hlavná
Mesto: Rabča
PSČ: 02944
IČO: 00314838
DIČ: 2020571751
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Materiálno technické vybavenie ZŠ v Rabči
Zákazka s nízkou hodnotou
23012024T
uvo 20240205100005.02.2024
10:00
Rekonštrukcia OcÚ Rabča - vybavenie obecného úradu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05042024T
uvo 20240418100018.04.2024
10:00