Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Adresa: slovenských partizánov
Mesto: Považská Bystrica
PSČ: 01701
IČO: 00161594
DIČ: 2020712298
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup PC zostáv do IT modrá (2. etapa) a PC zostavy pre hospodárku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010669
eks 20200601100001.06.2020
10:00
Nákup 32 kusov PC zostáv do odborných učební
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031438
eks 20201204090004.12.2020
09:00
Nákup 15 kusov notebookov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213748
eks 20210309090009.03.2021
09:00
Nákup učebníc z príspevku MŠ SR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123270
eks 20211130090030.11.2021
09:00
Nákup školských stoličiek, lavíc a katedry so stoličkou.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124732
eks 20211221090021.12.2021
09:00
Nákup školských stoličiek, lavíc a katedry so stoličkou.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221711
eks 20220307090007.03.2022
09:00
Nákup 15 kusov stolových počítačov s príslušenstvom do modrej učebne.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221958
eks 20220316090016.03.2022
09:00
Nákup učebníc a pracovných zošitov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229584
eks 20220902090002.09.2022
09:00
Šatňové skrinky pre študentov SPŠ Považská Bystrica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236114
eks 20230628090028.06.2023
09:00
Výmena 7 kusov prechodových interiérových dverí v budove klasických učební a spojovacej chodbe.
Zákazka s nízkou hodnotou
1/2024
uvo 20240226130026.02.2024
13:00