Výmena 7 kusov prechodových interiérových dverí v budove klasických učební a spojovacej chodbe.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena 7 kusov prechodových interiérových dverí v budove klasických učební a spojovacej chodbe.
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 4440 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214220-8
Predpokladaná hodnota: 22 629,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 13:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: slovenských partizánov
01701 Považská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: slovenských partizánov Považská Bystrica 01701 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky bude demontáž 7 kusov pôvodných interiérových dverí a následná celková montáž, murárske vysprávky a začistenie špaliet pri všetkých 7 kusoch nových plastových interiérových dverí.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275246
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (ID: 67326)
 • Zákazka: Výmena 7 kusov prechodových interiérových dverí v budove klasických učební a spojovacej chodbe. (ID: 497510)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica
 • IČO: 00161594
 • DIČ: 2020712298
 • Adresa
 • Ulica: slovenských partizánov
 • Číslo: 52
 • Mesto: Považská Bystrica
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: riaditel@spspb.edu.sk
 • Telefónne číslo: +421424321268
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/458
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: Výmena 7 kusov prechodových interiérových dverí v budove klasických učební a spojovacej chodbe.
 • Opis: Predmetom zákazky bude demontáž 7 kusov pôvodných interiérových dverí a následná celková montáž, murárske vysprávky a začistenie špaliet pri všetkých 7 kusoch nových plastových interiérových dverí.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch stredných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výmena 7 kusov prechodových interiérových dverí v budove klasických učební a spojovacej chodbe.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov : Výmena 7 kusov prechodových interiérových dverí v budove klasických učební a spojovacej chodbe.
 • Opis: Predmetom zákazky bude demontáž 7 kusov pôvodných interiérových dverí a následná celková montáž, murárske vysprávky a začistenie špaliet pri všetkých 7 kusoch nových plastových interiérových dverí. Rozmiestnenie dverí: ? 3 kusy plastových interiérových dverí budú umiestnené na prízemí nad schodiskom, prvom a druhom nadzemnom podlaží ako vstupné dvere na chodby. ? 1 kus plastových dverí bude umiestnený na prízemí pri kávomate, pod schodiskom. ? 2 kusy plastových dverí budú umiestnené na konci chodby za telocvičňami. ? 1 kus plastových interiérových dverí bude umiestnený na chodbe, ktorá spája šatňový priestor a dielne. Veľkosť stavebných otvorov pre 7 kusov interiérových dverí: ? veľkosť otvoru pre dvere je: 330 cm. (výška) a 545 cm (šírka). Jedná sa o 3 kusy dverí. ? veľkosť otvoru pre dvere je: 330 cm (výška) a 520 cm (šírka). Jedná sa o 1 kus dverí. ? veľkosť otvoru pre dvere je: 310 cm (výška) a 260 cm (šírka). Jedná sa o 2 kusy dverí. ? veľkosť otvoru pre dvere je: 252 cm (výška) a 180 cm (šírka). Jedná sa o 1 kus dverí. 6 kusov pôvodných dverí majú kovové rámy, sú dvojkrídlové, po oboch stranách a nad dverami sú kovové rámy so sklom osadené napevno. 1 kus dverí sú dvojkrídlové plechové dvere. Rozmer otvoru na dvere 252 cm (výška) a 180 cm (šírka). Demontované pôvodné dvere bude treba rozrezať a premiestniť ku dielňam, podľa pokynu verejného obstarávateľa. Ďalšie činnosti s pôvodnými dverami si bude verejný obstarávateľ realizovať vo vlastnej réžii. Požiadavky na 7 kusov nových interiérových plastových dvier: ? bude sa jednať o nové a nepoškodené plastové interiérové dvere, ? požadujeme dvojkrídlové presklené plastové dvere, bielej farby, uzamykateľné so zámkom FAB, samozatvárací mechanizmus, na jednom kuse dverí bude kľučka, resp. madlo z oboch strán, druhý kus dverí bude možné otvoriť a následne zaistiť prostredníctvom horného a dolného zaisťovacieho kolíka, ? dvere, resp. priestor na prechádzanie dverami musí mať šírku minimálne 95 cm. a výšku 200 cm., druhé krídlo dvier môže byť menšieho rozmeru, ? po oboch stranách dverí a nad dverami budú pevne umiestnené plastové rámy so sklom, ? je potrebné, aby plastové interiérová dvere boli dostatočne pevné, nakoľko sa cez ne bude neustále chodiť, ? dvere musia spĺňať všetky platné slovenské normy, záruka na dvere minimálne 24 mesiacov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 22 629
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch stredných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ul. slovenských partizánov 1132/52
 • Mesto: Považská Bystrica
 • PSČ: 01701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 29.02.2024
 • Dátum ukončenia: 25.03.2024
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 30
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať predmet zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium/kritériá pre hodnotenie ponúk na základe: kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v mene EUR s DPH a zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Úspešným kandidátom bude ten uchádzač, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na hodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste, t.j. uchádzač s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky. Za celkovú cenu u platcov DPH sa považuje cena vrátane DPH. Za celkovú cenu u neplatcu DPH je to cena celkom. V cenovej ponuke dodávateľa musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH za celú zákazku.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:30
 • Miesto otvárania ponúk: Víťaz zákazky bude určený z elektronickej aukcie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497510
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická aukcia.
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)