Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa: Ondavská
Mesto: Košice - mestská časť Západ
PSČ: 04011
IČO: 36601284
DIČ: 2022108704
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Zber a zhodnotenie, alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií ostatný a elektroodpad
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/08650/OVO/2024
uvo 20240726090026.07.2024
09:00
Heparínové PTFE protézy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/00477/OVO/2024
uvo 20240802090002.08.2024
09:00
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/13470/OVO/2024
uvo 20240812090012.08.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Hemostyptické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201296
eks 20200124140024.01.2020
14:00
Aortálne punche
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201368
eks 20200127143027.01.2020
14:30
Transezofageálna sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201454
eks 20200128130028.01.2020
13:00
Lokálne hemostyptiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201533
eks 20200129100029.01.2020
10:00
Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201546
eks 20200129110029.01.2020
11:00
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202700
eks 20200214140014.02.2020
14:00
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204210
eks 20200304133004.03.2020
13:30
Jednorazový operačný set by-pass
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206996
eks 20200408130008.04.2020
13:00
Pozáručný servis ultrazvukových prístrojov značky Philips
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011479
eks 20200604113004.06.2020
11:30
Jednorazový operačný set by-pass
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011569
eks 20200605110005.06.2020
11:00
Pozáručný servis systémov výrobcu značky GE Medical Systems
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012613
eks 20200617110017.06.2020
11:00
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012998
eks 20200619140019.06.2020
14:00
Transezofageálna sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013003
eks 20200619143019.06.2020
14:30
Termoregulačná jednotka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012999
eks 20200619143019.06.2020
14:30
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013008
eks 20200622130022.06.2020
13:00
Kardioplegický set s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013858
eks 20200629100029.06.2020
10:00
Digitálny pojazdný RTG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016452
eks 20200722130022.07.2020
13:00
Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017059
eks 20200727130027.07.2020
13:00
SW umožňujúci modelovanie analýzu mitrálnej a aotrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrovaní s použitím znalostných databáz
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018103
eks 20200805140005.08.2020
14:00
Pozáručný servis systémov výrobcu MAQUET
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019266
eks 20200814153014.08.2020
15:30
Echokardiografický prístroj s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019901
eks 20200820133020.08.2020
13:30
Elektroanatomický mapovací systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020001
eks 20200821130021.08.2020
13:00
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023799
eks 20201001110001.10.2020
11:00
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na punkčné transseptálne ihly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023908
eks 20201002100002.10.2020
10:00
Hlava do centrifugálnej pumpy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024025
eks 20201002150002.10.2020
15:00
ECMO systém s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026805
eks 20201026100026.10.2020
10:00
Digitálny pojazdný RTG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027595
eks 20201030090030.10.2020
09:00
Titánové atraumatické klipy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029089
eks 20201112110012.11.2020
11:00
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029492
eks 20201116090016.11.2020
09:00
Dodávka polyetylénových vriec, sáčkov, tašiek a vreciek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029495
eks 20201118100018.11.2020
10:00
Sety na podvodnú hrudnú drenáž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029729
eks 20201119100019.11.2020
10:00
Dočasné kardiostimulačné elektródy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030583
eks 20201124100024.11.2020
10:00
Pozáručný servis RTG prístroja značky Philips
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030581
eks 20201124110024.11.2020
11:00
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030717
eks 20201125100025.11.2020
10:00
Chirurgické lepidlo dvojzložkové na základe albumínu a glutaraldehydu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030988
eks 20201126113026.11.2020
11:30
Lineárna a konvexná sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031583
eks 20201202130002.12.2020
13:00
Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031971
eks 20201203153003.12.2020
15:30
Lineárna sonda, TEE sonda a Transthorakálna sonda s fázovo riadeným poľom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032863
eks 20201211143011.12.2020
14:30
Sondy k echokardiografickému prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211916
eks 20210210140010.02.2021
14:00
Digitálny pojazdný RTG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215079
eks 20210322100022.03.2021
10:00
Softvér pre echokardiografický prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215129
eks 20210322100022.03.2021
10:00
Lineárne sondy a Transthorakálna sonda s fázovo riadeným poľom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215711
eks 20210331143031.03.2021
14:30
ECMO systém s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216164
eks 20210406100006.04.2021
10:00
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie skupiny 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217194
eks 20210420100020.04.2021
10:00
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie skupiny 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217609
eks 20210423120023.04.2021
12:00
Monitory vitálnych funkcií vrátane centrálnej monitorovacej jednotky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219265
eks 20210513130013.05.2021
13:00
Obnova aktívnych prvkov počítačovej siete, prebudovanie chrbticovej siete
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218927
eks 20210517130017.05.2021
13:00
Pozáručný servis systémov výrobcu značky St. Jude Medical / Abbott
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110127
eks 20210521140021.05.2021
14:00
Aortálne punche
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113305
eks 20210625100025.06.2021
10:00
Hlavica centrifugálneho čerpadla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113616
eks 20210629090029.06.2021
09:00
Pozáručný servis systémov výrobcu značky GE Medical Systems
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113717
eks 20210630080030.06.2021
08:00
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114068
eks 20210702150002.07.2021
15:00
Parný sterilizátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114228
eks 20210707100007.07.2021
10:00
Pozáručný servis vybraných ultrazvukov značky Philips
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117069
eks 20210823100023.08.2021
10:00
Obnova infraštruktúry serverov a diskových polí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117660
eks 20210906130006.09.2021
13:00
Čistiace pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117723
eks 20210907110007.09.2021
11:00
Pozáručný servis vybraných systémov výrobcu zn. MAQUET
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117623
eks 20210910100010.09.2021
10:00
Hemostyptické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118196
eks 20210913100013.09.2021
10:00
Systém pre uzáver uška ľavej predsiene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117962
eks 20210914100014.09.2021
10:00
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118465
eks 20210927110027.09.2021
11:00
Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119079
eks 20210929130029.09.2021
13:00
Elektroanatomický mapovací systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118784
eks 20211004141504.10.2021
14:15
Lineárna sonda a Transezofageálna sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122105
eks 20211122100022.11.2021
10:00
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122698
eks 20211129113029.11.2021
11:30
Matrixová kardiologická sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124358
eks 20211215100015.12.2021
10:00
Nákup diagnostických setov pre prístroj COBAS LIAT System
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124962
eks 20220111140011.01.2022
14:00
Digitálny prístroj video EEG
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022106
eks 20220118100018.01.2022
10:00
ŠZM - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022363
eks 20220127140027.01.2022
14:00
C02 injektor - na kontrastné angiografické vyšetrenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022617
eks 20220207100007.02.2022
10:00
Dodavky originálnych tonerov od originálnych výrobcov a dodávky kompatibilných náhrad (repasovaných tonerov) k tlačiarňam a MFZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222011
eks 20220322133022.03.2022
13:30
Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe albumínu a glutaraldehydu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222636
eks 20220408141508.04.2022
14:15
Pozáručný servis vybraných systémov výrobcu zn. MAQUET / GETINGE
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222890
eks 20220419100019.04.2022
10:00
Anestéziologický prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224012
eks 20220505133005.05.2022
13:30
Upgrade technologických prvkov a doplnenie A/V systému Telemedicína - prechod na rozlíšenie Video UHD 4K @50/60
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228897
eks 20220830100030.08.2022
10:00
Nákup diagnostických setov pre prístroj COBAS LIAT System
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229905
eks 20220929100029.09.2022
10:00
Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210627
eks 20221003120003.10.2022
12:00
Hemostyptické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210658
eks 20221003130003.10.2022
13:00
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214223
eks 20221123100023.11.2022
10:00
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202377
eks 20230116140016.01.2023
14:00
Upgrade a rozšírenie existujúceho Syngo.Via Workstation na Syngo.Via L - server
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023355
eks 20230125140025.01.2023
14:00
Pozáručný servis systémov výrobcu značky GE Medical Systems
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023710
eks 20230208100008.02.2023
10:00
Elektroporačný elektrofyziologický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238700
eks 20230817120017.08.2023
12:00
Rotomat
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239790
eks 20230914130014.09.2023
13:00
3D navigačný a mapovací systém s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310926
eks 20231010100010.10.2023
10:00
Hemostyptické prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
VZ/00266/OVO/2024
uvo 20240117150017.01.2024
15:00
Kancelárske potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
S/10679/OVO/2023
uvo 20240207120007.02.2024
12:00
Dialyzačné roztoky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VZ/00681/OVO/2024
uvo 20240216090016.02.2024
09:00
Katétre a vodiče na meranie významnosti stenóz na koronárnych cievach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/12869/OVO/2023
uvo 20240220090020.02.2024
09:00
Cievne protézy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/08232/OVO/2023
uvo 20240226090026.02.2024
09:00
3D elektromagnetický mapovací a ablačný systém vrátane pozáručného servisu a dodávka katétrov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/00878/OVO/2024
uvo 20240229130029.02.2024
13:00
Hlavica centrifugálneho čerpadla
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240229150029.02.2024
15:00
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/16559/OVO/2023
uvo 20240301090001.03.2024
09:00
Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom pre arytmologickú implantačnú sálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/16560/OVO/2023
uvo 20240301090001.03.2024
09:00
Upgrade angiografického systému Artis zeego s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/16559/OVO/2023
uvo 20240301090001.03.2024
09:00
ŠZM na liečbu rán preplachového systému podtlakovej terapie
Súťažný dialóg

web 20240301120001.03.2024
12:00
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240305120005.03.2024
12:00
Dočasné kardiostimulačné elektródy
Súťažný dialóg

web 20240305150005.03.2024
15:00
Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240306150006.03.2024
15:00
Set kardiovaskulárny
Súťažný dialóg

web 20240307120007.03.2024
12:00
Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém IBS VÚSCH, a.s.
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240308120008.03.2024
12:00
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/21115/2023
uvo 20240312090012.03.2024
09:00
Kancelársky papier
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240312120012.03.2024
12:00
Sety na podvodnú hrudnú drenáž
Zákazka s nízkou hodnotou
S/00544/OVO/2024
uvo 20240312120012.03.2024
12:00
Komplexný systém pre analýzu , manažment , reportovanie a archivovanie
Súťažný dialóg

web 20240312160012.03.2024
16:00
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórii ostatný a elektroodpad
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240314130014.03.2024
13:00
Profesionálne dezinfekčné prípravky
Súťažný dialóg

web 20240314140014.03.2024
14:00
Perikardiálna záplata s konským perikardom
Súťažný dialóg

web 20240327120027.03.2024
12:00
Elektroporačný elektrofyziologický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242461
eks 20240411143011.04.2024
14:30
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
VZ/06476/OVO/2024
uvo 20240411150011.04.2024
15:00
Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240412140012.04.2024
14:00
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácii
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240412140012.04.2024
14:00
Perikardiálna záplata s konským perikardom
Súťažný dialóg

web 20240415120015.04.2024
12:00
CISCO Web Security Appliance
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242748
eks 20240417110017.04.2024
11:00
Elektroporačný elektrofyziologický set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242760
eks 20240417131517.04.2024
13:15
Sterilný návlek na ochranné zariadenie zn. Zero Gravity - ZGM
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240418140018.04.2024
14:00
Hlavica centrifugálneho čerpadla
Zákazka s nízkou hodnotou
VZ/07252/OVO/2024
uvo 20240419150019.04.2024
15:00
Titánové atraumatické klipy
Súťažný dialóg

web 20240424120024.04.2024
12:00
Polyetylénové vrecia, sáčky, tašky a vrecká
Zákazka s nízkou hodnotou
VZ/07934/OVO/2024
uvo 20240430150030.04.2024
15:00
Hemokoncentrátor
Súťažný dialóg

web 20240502150002.05.2024
15:00
Kryoablačný prístroj s aktívnym rozmrazovaním
Súťažný dialóg

web 20240517120017.05.2024
12:00
Ablačná rádiofrekvenčná jednotka
Súťažný dialóg

web 20240517120017.05.2024
12:00
Monitory a monitorovacia centrála
Súťažný dialóg

web 20240523130023.05.2024
13:00
Pracovná obuv
Súťažný dialóg

web 20240528120028.05.2024
12:00
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/07664/OVO/2024
uvo 20240530090030.05.2024
09:00
Dočasné kardiostimulačné elektródy
Zákazka s nízkou hodnotou
VZ/10661/OVO/2024
uvo 20240604140004.06.2024
14:00
Kancelársky papier
Zákazka s nízkou hodnotou
S/05823/OVO/2024
uvo 20240618120018.06.2024
12:00
Heparínové PTFE protézy
Súťažný dialóg

web 20240621120021.06.2024
12:00
Kanyly
Súťažný dialóg

web 20240621120021.06.2024
12:00
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/06744/OVO/2024
uvo 20240624090024.06.2024
09:00
Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/10676/OVO/2024
uvo 20240624090024.06.2024
09:00
Príslušenstvo k chirurgickému strihaciemu strojčeku
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240628160028.06.2024
16:00
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S/06734/OVO/2024
uvo 20240701090001.07.2024
09:00
Vankúšik vatový sterilný a nesterilný
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240701120001.07.2024
12:00
Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém IBS VÚSCH, a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
S/07633/OVO/2024
uvo 20240701120001.07.2024
12:00
Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240702100002.07.2024
10:00