Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórii ostatný a elektroodpad

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórii ostatný a elektroodpad
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ondavská
04011 Košice - mestská časť Západ
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa