Obec Žakovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Žakovce
Adresa: Žakovce
Mesto: Žakovce
PSČ: 05973
IČO: 00326771
DIČ: 2020697393
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
OCUŽAK-S2024/00112-3
uvo 20240426100026.04.2024
10:00