Obec Miloslavov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Miloslavov
Adresa: Radničné námestie
Mesto: Miloslavov
PSČ: 90042
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Telocvičňa ZŠ Miloslavov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/MIL/02
uvo 20240229100029.02.2024
10:00
Základné potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
2024/MIL/03
uvo 20240319150019.03.2024
15:00
Mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
2024/MIL/04
uvo 20240319150019.03.2024
15:00
Mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2024/MIL/05
uvo 20240319150019.03.2024
15:00
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2024/MIL/06
uvo 20240319151519.03.2024
15:15