Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Adresa: Ľ. Štúra
Mesto: Michalovce
PSČ: 07101
IČO: 17151341
DIČ: 2021677471
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Debarierizácia budovy Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach
Zákazka s nízkou hodnotou
3/2024
uvo 20240723120023.07.2024
12:00
Názov Zdroj Ponuky do
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy a vodozádržné opatrenia Gymnázia Ľudovíta Štúra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
GYMMI/126/2024
uvo 20240425120025.04.2024
12:00
Rekonštrukcia budovy školy 1.etapa – rekonštrukcia sociálnych zariadení a spoločných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou
2/2024
uvo 20240605120005.06.2024
12:00