Obec Podbrezová

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Podbrezová
Adresa: Sládkovičova
Mesto: Podbrezová
PSČ: 97681
IČO: 00313688
DIČ: 2021169953
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Traktor a malotraktor s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026485
eks 20201023124023.10.2020
12:40
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032158
eks 20201209125009.12.2020
12:50
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227
eks 20220113100013.01.2022
10:00
Didaktické a učebné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212840
eks 20221109100009.11.2022
10:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215134
eks 20221214100014.12.2022
10:00
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231072
eks 20230221080021.02.2023
08:00
Interiérové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232749
eks 20230426080026.04.2023
08:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313839
eks 20231211100011.12.2023
10:00
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti
Zákazka s nízkou hodnotou
2024/0065
uvo 20240209090009.02.2024
09:00
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241689
eks 20240315090015.03.2024
09:00