Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie
Kód zákazky: Z20241689
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 1 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Podbrezová, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS