Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Adresa: Mieru
Mesto: Trstená
PSČ: 02801
IČO: 00634891
DIČ: 2020573445
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia strechy budovy a priestorov kuchyne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO 2024 53
uvo 20240724100024.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Rôzne potravinové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201696
eks 20200130130030.01.2020
13:00
Mrazené ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201791
eks 20200131124531.01.2020
12:45
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202218
eks 20200207123007.02.2020
12:30
Tuky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203583
eks 20200226130026.02.2020
13:00
Odberové vaky - štvorvaky na krv, vrátane prenájmu odberových váh
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207166
eks 20200409100009.04.2020
10:00
Papierový materiál na sterilizáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208638
eks 20200505110005.05.2020
11:00
Medicinálne plyny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011073
eks 20200608100008.06.2020
10:00
Uzavretý odberový systém krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012227
eks 20200612103012.06.2020
10:30
PVC vrecia na prádlo, komunálny a biologický odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012125
eks 20200612150012.06.2020
15:00
Zdravotnícke vybavenie Gynekologického oddelenia časť 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013587
eks 20200630100030.06.2020
10:00
Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014457
eks 20200706110006.07.2020
11:00
Sanitné vozidlo na RZP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014700
eks 20200707090007.07.2020
09:00
Papierový materiál na sterilizáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015398
eks 20200713100013.07.2020
10:00
Zdravotnícke vybavenie Gynekologického oddelenia - časť 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015434
eks 20200717100017.07.2020
10:00
Zariadenie na aerosólovú dezinfekciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021172
eks 20210115130015.01.2021
13:00
Sterilizátor formaldehydový a sterilizátor parný s vyvíjačom pary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211115
eks 20210129134529.01.2021
13:45
Prístroj so systémom na neinvazívnu terapeutickú hypothermiu a normothermiu pacientov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211596
eks 20210205093005.02.2021
09:30
Prístroj na bezpečné a racionálne zaobchádzanie s nebezpečným materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212120
eks 20210211133011.02.2021
13:30
Pozáručný servis na multidetektorový počítačový tomograf Optima CT 660
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213796
eks 20210309111009.03.2021
11:10
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214429
eks 20210312100012.03.2021
10:00
Prenájom jedného imunochemického analyzátora s dodávkou diagnostík pre vykonávanie analýz Imunochemickým analyzátorom pre statimovú a rutinnú prevádzku so súvisiacimi službami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218074
eks 20210429093029.04.2021
09:30
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113261
eks 20210625090025.06.2021
09:00
Sanitné vozidlo na RZP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221586
eks 20220315100015.03.2022
10:00
Sanitné vozidlo pre DZS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229043
eks 20220908142808.09.2022
14:28
Rukavice vyšetrovacie nesterilné nitrilové veľkosti S, M, L (Modré) 35 000 ks, plášť ochranný 300 ks, rúško jednorazové 5 000ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212981
eks 20221110100010.11.2022
10:00
Zdravotnícka gáza a tampóny zo 100 % bavlny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214504
eks 20221206100006.12.2022
10:00
Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom zásobníkovej stanice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231998
eks 20230403100003.04.2023
10:00
Pozáručný servis na multidetektorový počítačový tomograf Optima CT 660
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232302
eks 20230405101005.04.2023
10:10
Medicinálne plyny a technické plyny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236530
eks 20230712100012.07.2023
10:00
Uzavretý odberový systém krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310260
eks 20231003100003.10.2023
10:00
Diagnostické činidlá a prenájom hemokoagulačného analyzátora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311826
eks 20231031130031.10.2023
13:00
Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia HNsP Trstená
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO 2024 07
uvo 20240221110021.02.2024
11:00