Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia HNsP Trstená

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia HNsP Trstená
Kód zákazky: VO 2024 07
Kód oznámenia: 2844 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45215100-8
45215140-0
Predpokladaná hodnota: 689 942,62 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 11:00
Vyhlásenie: 31.1.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mieru
02801 Trstená
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Mieru Trstená 02801 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti C. súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1263955
1. Základné údaje
 • Organizácia: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená (ID: 32977)
 • Zákazka: Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia HNsP Trstená (ID: 493535)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 5e7b9aaf-dc4f-488f-850c-8eb6ef8d231c
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
 • IČO: 00634891
 • DIČ: 2020573445
 • Internetová adresa (URL): https://www.nsptrstena.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Mieru
 • Číslo: 16
 • Mesto: Trstená
 • PSČ: 02801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: nsp@nsptrstena.sk
 • Telefónne číslo: +421435392444
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: E-VO s.r.o.
 • Internetová adresa (URL): https://www.tenders.sk/
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: Lovinského
 • Číslo: 22
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: klient@tenders.sk
 • Telefónne číslo: +421902999209
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1539
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO 2024 07
 • Názov: Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia HNsP Trstená
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti C. súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 689 942.62
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45215100, 45215140
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mieru 549
 • Mesto: Trstená
 • PSČ: 02801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto vykonania predmetu zákazky: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia HNsP Trstená
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO 2024 07
 • Názov : Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia HNsP Trstená
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Prístavba denného psychiatrického stacionára a rekonštrukcia psychiatrického oddelenia Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti C. súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 689 942.62
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45215100, 45215140
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mieru 549
 • Mesto: Trstená
 • PSČ: 02801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Odborník - stavbyvedúci
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk; Odborník – stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby; bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V zmysle § 37 Zákona o verejnom obstarávaní.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 31.07
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Deň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie elektronických ponúk v elektronickom systéme EVO sa uskutoční elektronicky - online. t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkých uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka je stanovená vo výške 20 000 Eur. Bližšia špecifikácia a možnosti zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/493535
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/493535
 • Označenie dokumentu/zákazky: VO 2024 07
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: systém EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)