DENOVA - príspevková organizácia

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: DENOVA - príspevková organizácia
Adresa: Eisnerova
Mesto: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
PSČ: 84107
IČO: 17314054
DIČ: 2020832011
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Odber odpadov, prenájom kontajnerov na odpad, preprava a zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov
Zákazka s nízkou hodnotou
eBIZ-47/2023
uvo 20240216130016.02.2024
13:00
Nákladka, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (tráv, lístie)
Zákazka s nízkou hodnotou
eBIZ-11/2024
uvo 20240429130029.04.2024
13:00