Odber odpadov, prenájom kontajnerov na odpad, preprava a zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odber odpadov, prenájom kontajnerov na odpad, preprava a zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov
Kód zákazky: eBIZ-47/2023
Kód oznámenia: 3941 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 90 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 13:00
Vyhlásenie: 7.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Eisnerova
84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Eisnerova Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je prenájom kontajnerov, zvoz a likvidáciu odpadov na: Katalógové číslo odpadu 20 03 07 objemný odpad predpokladané množstvo 700 t/rok Katalógové číslo odpadu 20 03 03 odpad z čistenia ulíc predpokladané množstvo 100 t/rok zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. Verejným obstarávateľom : Denova príspevková organizácia, Eisnerova 25, Bratislava Podrobnejší Opis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk (súťažné podklady): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/2087

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274394
1. Základné údaje
 • Organizácia: DENOVA - príspevková organizácia (ID: 13377)
 • Zákazka: Odber odpadov, prenájom kontajnerov na odpad, preprava a zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov (ID: 497146)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: DENOVA - príspevková organizácia
 • IČO: 17314054
 • DIČ: 2020832011
 • Internetová adresa (URL): https://www.denova.sk
 • Adresa
 • Ulica: Eisnerova
 • Číslo: 25
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
 • PSČ: 84107
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Eisnerova 25, 841 07 Bratislava
 • E-mail: denova@denova.sk
 • Telefónne číslo: +421264778692
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: eBIZ Corp, s.r.o.
 • Internetová adresa (URL): https://www.denova.sk
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: Lehotského
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 811 06
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vo@ebiz.sk
 • Telefónne číslo: +421904444888
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (DENOVA - príspevková organizácia)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/2087
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: eBIZ-47/2023
 • Názov: Odber odpadov, prenájom kontajnerov na odpad, preprava a zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov
 • Opis: Predmetom zákazky je prenájom kontajnerov, zvoz a likvidáciu odpadov na: Katalógové číslo odpadu 20 03 07 objemný odpad predpokladané množstvo 700 t/rok Katalógové číslo odpadu 20 03 03 odpad z čistenia ulíc predpokladané množstvo 100 t/rok zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. Verejným obstarávateľom : Denova príspevková organizácia, Eisnerova 25, Bratislava Podrobnejší Opis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk (súťažné podklady): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/2087
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 90 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90510000, 90511000, 90511300, 90513000, 90513200, 90512000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Milana Pišúta 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
 • PSČ: 841 07
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Nesplnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odber odpadov, prenájom kontajnerov na odpad, preprava a zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: eBIZ-47/2023
 • Názov : Odber odpadov, prenájom kontajnerov na odpad, preprava a zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov
 • Opis: Predmetom zákazky je prenájom kontajnerov, zvoz a likvidáciu odpadov na: Katalógové číslo odpadu 20 03 07 objemný odpad predpokladané množstvo 700 t/rok Katalógové číslo odpadu 20 03 03 odpad z čistenia ulíc predpokladané množstvo 100 t/rok zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. Verejným obstarávateľom : Denova príspevková organizácia, Eisnerova 25, Bratislava Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/2087
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 90 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90510000, 90511000, 90512000, 90511300, 90513000, 90513200
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Milana Pišúta 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
 • PSČ: 841 07
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Dĺžka trvania – iné: Neznámy
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky elektronicky overí u právnických osôb v obchodnom registri, u fyzických osôb v živnostenskom registri
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky elektronicky overí na portáli Úradu pre verejné obstarávania.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak dodávateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO: - prehľadnou tabuľkou poskytnutých služieb (minimálne dva) za predchádzajúce 3 roky v rozsahu: názov sídlo odberateľa, kontaktné údaje odberateľa, predmet poskytnutej služby, termín trvania Zmluvy na poskytnutú službu a cenu poskytnutej služby bez DPH
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk: „Celková cena bez DPH“ – vyjadrená v Eurách, Váha kritéria: 100 bodov, cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (DENOVA - príspevková organizácia)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (DENOVA - príspevková organizácia)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie verejné, funkcionalitou IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.isepvo.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/2087
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady, Výzva na predloženie ponuky_DENOVA_06022024 s prílohami
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: TPO-0001 (eBIZ Corp, s.r.o.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: TPO-0001 (eBIZ Corp, s.r.o.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)