Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava
Adresa: Račianska
Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PSČ:
IČO: 17314895
DIČ: 2020887748
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Mäso, mäsové výrobky a vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024
uvo 20240219120019.02.2024
12:00
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
02/2024
uvo 20240219120019.02.2024
12:00
Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
03/2024
uvo 20240219120019.02.2024
12:00
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
04/2024
uvo 20240219120019.02.2024
12:00
Pekárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
05/2024
uvo 20240219120019.02.2024
12:00
Rôzne potravinárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
06/2024
uvo 20240219120019.02.2024
12:00
REKONŠTRUKCIA SOŠ BEAUTY SLUŽIEB
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
BEAUTY/2024/01
uvo 20240715090015.07.2024
09:00