KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
Adresa: Mládežnícka 24
Mesto: Levice
PSČ: 934 01
IČO: 53065778
DIČ:
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
20240618_EE NR ZMOS
ezakazky 20240726090026.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
20240328_ZP PZ - R
ezakazky 20240507090007.05.2024
09:00
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
20240326_ZP NR ZMOS
ezakazky 20240514090014.05.2024
09:00