Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Kód zákazky: 20240326_ZP NR ZMOS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 2 696 851,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mládežnícka 24
934 01 Levice
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Odberné miesta zriadené v objektoch verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu, podľa prílohy č. 2 k týmto SP
Zdroj: