Obec Trenčianske Bohuslavice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Trenčianske Bohuslavice
Adresa: Trenčianske Bohuslavice
Mesto: Trenčianske Bohuslavice
PSČ: 91307
IČO: 00312061
DIČ: 2021080028
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO/PZ/1/2024
uvo 20240229090029.02.2024
09:00
Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskych Bohuslaviciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO/PZ/2/2024
uvo 20240517090017.05.2024
09:00