Mesto Rimavská Sobota

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Rimavská Sobota
Adresa: Svätoplukova
Mesto: Rimavská Sobota
PSČ: 97901
IČO: 00319031
DIČ: 2021230398
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
OVS - bývalý Domov mládeže na ul. Školskej v Rimavskej Sobote (prevod nehnuteľného majetku)
Obchodná verejná súťaž

web 20240802120002.08.2024
12:00
Názov Zdroj Ponuky do
Rolba na úpravu ľadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202034327
eks 20210105080905.01.2021
08:09
Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia krytej plavárne v Rimavskej Sobote"
Zákazka s nízkou hodnotou
209/2024
uvo 20240125120025.01.2024
12:00
OVS - pozemky na podnikanie v lokalite Zelená voda - Kurinec (uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok)
Obchodná verejná súťaž

web 20240408120008.04.2024
12:00
Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu "Technická infraštruktúra IBV Sobôtka III"
Zákazka s nízkou hodnotou
5797/2024
uvo 20240412100012.04.2024
10:00
OVS - bývalý Domov mládeže na ul. Školskej v Rimavskej Sobote (prevod nehnuteľného majetku)
Obchodná verejná súťaž

web 20240509120009.05.2024
12:00
OVS - pozemky na podnikanie na Kurinci
Obchodná verejná súťaž

web 20240610120010.06.2024
12:00
Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Rimavská Sobota
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
16/PRO/2024
ezakazky 20240621090021.06.2024
09:00
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave (MAD) pre mesto Rimavská Sobota
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
16/PRO/2024
uvo 20240621090021.06.2024
09:00
OVS - bývalá reštaurácia s pozemkami - Gemer (uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok mesta)
Obchodná verejná súťaž

web 20240712120012.07.2024
12:00