OVS - bývalý Domov mládeže na ul. Školskej v Rimavskej Sobote (prevod nehnuteľného majetku)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OVS - bývalý Domov mládeže na ul. Školskej v Rimavskej Sobote (prevod nehnuteľného majetku)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 1 000 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.8.2024 12:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Rimavská Sobota
Adresa: Svätoplukova
97901 Rimavská Sobota
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Rimavská Sobota
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa