Obec Kráľov Brod

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Kráľov Brod
Adresa: Hlavná
Mesto: Kráľov Brod
PSČ: 92541
IČO: 00306053
DIČ: 2021153596
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Bytový dom s 12 BJ - Kráľov Brod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
KrBrod01
uvo 20240418090018.04.2024
09:00