Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Adresa: Mlynské nivy
Mesto: Bratislava
PSČ: 82484
IČO: 35829141
DIČ: 2020261342
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka 9 ks kompenzačných tlmiviek pre ESt SEPS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
19_2024_Po
uvo 20240515100015.05.2024
10:00
"Vývodové pole digitálnej rozvodne v ESt Voľa" - realizácia stavby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
18_2024_Ba
uvo 20240612100012.06.2024
10:00