Mesto Handlová

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Handlová
Adresa: Námestie baníkov
Mesto: Handlová
PSČ: 97251
IČO: 00318094
DIČ: 2021162660
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Dom kultúry v Novej Lehote (predaj nehnuteľného majetku)
Obchodná verejná súťaž

web 20240830130030.08.2024
13:00
Názov Zdroj Ponuky do
PC All in One
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027021
eks 20201103100003.11.2020
10:00
Doplnenie informačno-komunikačných technológií kontaktného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218428
eks 20210507120007.05.2021
12:00
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom ,,Kvalitná a inkluzívna Základná škola, Školská ulica Handlová"
Zákazka s nízkou hodnotou
1273/2024
uvo 20240201100001.02.2024
10:00
Rekonštrukcia športovej infraštruktúry na ZŠ Mierové námestie v Handlovej
Zákazka s nízkou hodnotou
1433/2024
uvo 20240226100026.02.2024
10:00
Zvýšenie kvality života obyvateľov sídliska Morovnianska a Okružná cesta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
1110/2024
uvo 20240410100010.04.2024
10:00