Železnice Slovenskej republiky

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Železnice Slovenskej republiky
Adresa: Klemensova
Mesto: Bratislava
PSČ: 81361
IČO: 31364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Implementácia TTR procesov v existujúcom prostredí ŽSR
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
57688
uvo 20240805090005.08.2024
09:00
Periodické prehliadky, revízie a rekonštrukcia MVTV.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NLZ-RMVTV-01/2024
uvo 20240806090006.08.2024
09:00
Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
260/2024
uvo 20240821120021.08.2024
12:00
Názov Zdroj Ponuky do
Informačná tabuľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013343
eks 20200623160023.06.2020
16:00
Stála tabuľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015531
eks 20200716091516.07.2020
09:15
Veľkoplošný (dočasný) pútač, informačná tabuľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030596
eks 20201124080024.11.2020
08:00
Veľkoplošný (dočasný) pútač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114675
eks 20210709120009.07.2021
12:00
Veľkoplošný (dočasný) pútač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120213
eks 20211015163515.10.2021
16:35
Veľkoplošný (dočasný) pútač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121545
eks 20211028163028.10.2021
16:30
ŽST Fiľakovo - Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
30537/2021/O220
uvo 20240502083002.05.2024
08:30
„Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
33235/2024/O220
uvo 20240502083002.05.2024
08:30
„Šelpice - Boleráz, KRŽZ koľ. č. 1“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
33882/2023/O22
uvo 20240502090002.05.2024
09:00
Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
33240/2024/O150
uvo 20240503083003.05.2024
08:30
„Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom, RK koľ. č. 1,2“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
33236/2024/O220
uvo 20240506090006.05.2024
09:00
Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
34640/2023/O150
uvo 20240506090006.05.2024
09:00
ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
30681/2024/O150
uvo 20240506100006.05.2024
10:00
ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
38630/2023/O220
uvo 20240510120010.05.2024
12:00
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
1/2024/VO/CLaO
uvo 20240513120013.05.2024
12:00
Podvaly drevené impregnované výhybkové
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
12/2024/0420/J
uvo 20240521120021.05.2024
12:00
Betónové podvaly vystrojené
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
122/2024 Betónové podvaly
uvo 20240528120028.05.2024
12:00
Náhradné diely na oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
507/2023
uvo 20240531120031.05.2024
12:00
Zabezpečenie prevádzky zmodernizovaných kotolní
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
RVS/01/2024
uvo 20240603100003.06.2024
10:00
Audítorské služby na certifikovanie nákladov
Zákazka s nízkou hodnotou
2024/O150
uvo 20240621100021.06.2024
10:00
Oprava spádoviskového riadiaceho systému MODEST MARSHAL
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
5/2024/VO
uvo 20240701120001.07.2024
12:00
Betónové podvaly vystrojené
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
122/2024 Betónové podvaly
uvo 20240703120003.07.2024
12:00
Výber mobilného operátora
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
6/2024/VO/CLaO
uvo 20240708120008.07.2024
12:00
Stavebný dozor na vybraných investičných projektoch
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
OI/EX/1/2024
uvo 20240715092515.07.2024
09:25
Dodanie Hardware a Software pre vybudovanie dátového skladu diagnostiky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
157/2024
uvo 20240715235915.07.2024
23:59