Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Adresa: Bajkalská
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82799
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
Predbežné trhové konzultácie
PTK 0120
ezakazky 20301231235931.12.2030
23:59
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup tonerov a odpadových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204452
eks 20200309140009.03.2020
14:00
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208778
eks 20200504120004.05.2020
12:00
Nákup výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209752
eks 20200522120022.05.2020
12:00
Servis tlačiarní a kopírovacích strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012891
eks 20200623100023.06.2020
10:00
Nákup stravovacích poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211601
eks 20210208150008.02.2021
15:00
Denný monitoring médií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212165
eks 20210222120022.02.2021
12:00
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116203
eks 20210728090028.07.2021
09:00
Dodávka elektrickej energie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116456
eks 20210729140529.07.2021
14:05
Servis tlačiarní a kopírovacích strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118009
eks 20210907133607.09.2021
13:36
Nákup tonerov a odpadových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118101
eks 20210921095021.09.2021
09:50
On-line prístup k právnym a ekonomickým predpisom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022405
eks 20220128135328.01.2022
13:53
Dodanie čistiacich a hygienických potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222211
eks 20220328104328.03.2022
10:43
Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222738
eks 20220412141512.04.2022
14:15
Dodávka elektrickej energie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225670
eks 20220608093008.06.2022
09:30
Nákup tonerov a odpadových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211063
eks 20221011100011.10.2022
10:00
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212205
eks 20221026161326.10.2022
16:13
Nákup tonerov a odpadových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214275
eks 20221130100230.11.2022
10:02
Nákup tonerov a odpadových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313171
eks 20231123120023.11.2023
12:00
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Zákazka s nízkou hodnotou
NZ 0224
uvo 20240117235917.01.2024
23:59
Nákup výpočtovej techniky
Zákazka s nízkou hodnotou
NZ1324
uvo 20240515235915.05.2024
23:59