Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.
Adresa: Kutlíkova
Mesto: Bratislava
PSČ: 85212
IČO: 47327286
DIČ: 2023832492
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Ochranný mantinel vhodný na ľadovú plochu
Zákazka s nízkou hodnotou
2024016
uvo 20240724100024.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
ZŠ Holíčska 50, Bratislava, obnova a modernizácia plavárne a telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
ŠZP_01/2024_FNPŠ_PLHO
uvo 20240221100021.02.2024
10:00
Nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy
Zákazka s nízkou hodnotou
2024004
uvo 20240425120025.04.2024
12:00
ZŠ Holíčska 50, Bratislava, obnova a modernizácia plavárne a telocvične – opakovanie.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
ŠZP_06/2024_FNPŠ
uvo 20240703100003.07.2024
10:00
Chladiaca jednotka s hydraulickým modulom s vysokou účinnosťou v kontajnerovom prevedení
Zákazka s nízkou hodnotou
2024010
uvo 20240703100003.07.2024
10:00