Nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy
Kód zákazky: 2024004
Kód oznámenia: 10418 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 37400000-2
Predpokladaná hodnota: 179 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kutlíkova
85212 Bratislava
NUTS: SI -
Miesto dodania: Kutlíkova Bratislava 85212 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy vrátane dopravy, montáže a zaškolenia zamestnancov Verejného obstarávateľa.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286436
1. Základné údaje
 • Organizácia: Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. (ID: 33086)
 • Zákazka: Nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy (ID: 503253)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.
 • IČO: 47327286
 • DIČ: 2023832492
 • Adresa
 • Ulica: Kutlíkova
 • Číslo: 17
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 85212
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: matus.sulovec@petrzalka.sk
 • Telefónne číslo: +421947487008
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/14568
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024004
 • Názov: Nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy
 • Opis: Predmetom zákazky je nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy vrátane dopravy, montáže a zaškolenia zamestnancov Verejného obstarávateľa.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 179 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Športový tovar a výbava
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Musia byť splnené podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a neexistencia dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024004
 • Názov : Nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy
 • Opis: Predmetom zákazky je nová dvojplášťová samonosná nafukovacia multifunkčná hala do externého prostredia s možnosťou prevádzky ľadovej plochy vrátane dopravy, montáže a zaškolenia zamestnancov Verejného obstarávateľa.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Športový tovar a výbava
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503253
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503253
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)