Mesto Žiar nad Hronom

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Žiar nad Hronom
Adresa: Š. Moysesa
Mesto: Žiar nad Hronom
PSČ: 96519
IČO: 00321125
DIČ: 2021339463
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka zemného plynu 2021-2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033206
eks 20201218100018.12.2020
10:00
Stravné lístky 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033546
eks 20201222130022.12.2020
13:00
Nové osobné motorové vozidlo Kombi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115808
eks 20210802100002.08.2021
10:00
Výroba a montáž detského inkluzívneho ihriska v Žiari nad Hronom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222840
eks 20220411120011.04.2022
12:00
Dodávka zemného plynu pre rok 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215198
eks 20221212080012.12.2022
08:00
Sociálne poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231130
eks 20230227090027.02.2023
09:00
Dodávka zemného plynu pre rok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236874
eks 20230707131507.07.2023
13:15
Germicídny žiarič pre kinosálu KINA HRON
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236646
eks 20230714090014.07.2023
09:00
Dezinfekčné stojany pre MsKC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236642
eks 20230714100014.07.2023
10:00
Sociálne poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312902
eks 20231122100022.11.2023
10:00
Rekonštrukcia športoviska v areáli 1. ZŠ v Žiari nad Hronom - Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1287/2024
uvo 20240216100016.02.2024
10:00
Oprava parkoviska na ul. Hviezdoslavova pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom
Zákazka s nízkou hodnotou
1752/2024
uvo 20240419100019.04.2024
10:00
Stavebný dozor_PHZ_Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240424090024.04.2024
09:00
Rekonštrukcia 1. ZŠ Žiar nad Hronom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1877/2024
uvo 20240604100004.06.2024
10:00