Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik
Adresa: Hlavná 137
Mesto: Veľké Teriakovce
PSČ: 98051
IČO: 30231884
DIČ: 2021288225
IČ DPH: