Náučný chodník „Po stopách Maginhradu“ (BUDOVANIE A OBNOVA OBČIANSKEJ A POZNÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V LESNÝCH EKOSYSTÉMOCH - Urbársky spolok-pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náučný chodník „Po stopách Maginhradu“ (BUDOVANIE A OBNOVA OBČIANSKEJ A POZNÁVACEJ INFRAŠTRUKTÚRY V LESNÝCH EKOSYSTÉMOCH - Urbársky spolok-pozemkové spoločenstvo Nižný Skálnik)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 130 451,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlavná 137
98051 Veľké Teriakovce
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Nižný Skálnik, Malé Teriakovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa