MEPOS SNV s.r.o.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: MEPOS SNV s.r.o.
Adresa: Štefánikovo námestie
Mesto: Spišská Nová Ves
PSČ: 052 01
IČO: 52473732
DIČ: 2121034245
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Dodanie malého nosiča výmenných nadstavieb s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
001/2024
uvo 20240717100017.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Vozidlo na zimnú údržbu a zvoz kontajnerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033954
eks 20201231120031.12.2020
12:00