Zoologická záhrada Košice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Zoologická záhrada Košice
Adresa: Ulica k Zoologickej záhrade
Mesto: Košice - mestská časť Kavečany
PSČ: 040 01
IČO: 00083089
DIČ: 2020764548
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Voliéra pre euroázijské dravce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/2024-PLZ
uvo 20240725100025.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203906
eks 20200311093011.03.2020
09:30
Nákladné motorové vozidlo s fekálnou nadstavbou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208666
eks 20200518100018.05.2020
10:00
Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012228
eks 20200623103023.06.2020
10:30
Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012233
eks 20200623110023.06.2020
11:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217182
eks 20210428103928.04.2021
10:39
Motorové vozidlo 4x2 s ramenovým nosičom kontajnerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116670
eks 20210812093012.08.2021
09:30
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacej karty a stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221342
eks 20220310100010.03.2022
10:00
Združená dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215018
eks 20221208123008.12.2022
12:30
Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215096
eks 20221209123009.12.2022
12:30
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacej karty a stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232276
eks 20230412130012.04.2023
13:00
Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236438
eks 20230704100004.07.2023
10:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacej karty a stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242929
eks 20240425101525.04.2024
10:15