Obec Domadice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Domadice
Adresa: Domadice
Mesto: Domadice
PSČ: 93587
IČO: 00587516
DIČ: 2021223985
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU OBCE DOMADICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/PLZ01
uvo 20240718123018.07.2024
12:30