Západoslovenská distribučná, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Západoslovenská distribučná, a.s.
Adresa: Čulenova
Mesto: Bratislava
PSČ: 81647
IČO: 36361518
DIČ: 2022189048
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Výmena a montáž určených meradiel III
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-08-ML
uvo 20240806100006.08.2024
10:00
VVN G1 ESt Vajnory, R8013, výstavba ES - stavebná časť – INGRID
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-07-PK
uvo 20240808100008.08.2024
10:00
NN poistky s tavnými vložkami a nožovými kontaktmi - spoločné obstarávanie – PCI
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-10-KG
uvo 20240812100012.08.2024
10:00
Zhášacia tlmivka s plynulou reguláciou a odporníkom - spoločné VO - PCI
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-09-KG
uvo 20240819100019.08.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Kombinované zemné lano – spoločné obstarávanie - PCI
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-02-ZVO
uvo 20240312100012.03.2024
10:00
NN smart rozvádzače II - PCI
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-01-EH
uvo 20240507100007.05.2024
10:00
Firewallová infraštuktúra technologickej siete - Checkpoint - PCI
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-03-EH
uvo 20240510100010.05.2024
10:00
Chráničky káblové korugované IV - spoločné obstarávanie - PCI
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-04-PL
uvo 20240530100030.05.2024
10:00
VYSOKOTEPLOTNÉ VODIČE ACSS/TW - PCI
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-05-ML
uvo 20240625100025.06.2024
10:00
110 kV kábel a káblové súbory II-PCI
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-VS-06-ZVO
uvo 20240715120015.07.2024
12:00