Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Adresa: Primaciálne nám.
Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ: 811 01
IČO: 35738880
DIČ: 2020270010
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Fyzická ochrana objektu a majetku vneseného do objektu, zabezpečená súkromnou bezpečnostnou službou prostredníctvom strážnej služby.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211796
eks 20221024100024.10.2022
10:00
Osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215155
eks 20221220110020.12.2022
11:00
Pracovné oblečenie pre prácu v exteriéri
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202383
eks 20230120100020.01.2023
10:00
Ochranné pracovné pomôcky a pracovné odevy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238937
eks 20230825100025.08.2023
10:00
Servis, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242059
eks 20240328120028.03.2024
12:00
Výroba nálepiek, tabúľ, inštalácia a deinštalácia polepov a bannerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242860
eks 20240424100024.04.2024
10:00
Kúpa odťahového vozidla pre potreby spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o
Zákazka s nízkou hodnotou
MAGS OVO 54084/2024
uvo 20240628130028.06.2024
13:00