Servis, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel
Kód zákazky: Z20242059
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50114000-7
Predpokladaná hodnota: 15 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS