Mesto Turzovka

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Turzovka
Adresa: Stred
Mesto: Turzovka
PSČ: 02354
IČO: 00314331
DIČ: 2020553315
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Turzovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
3/2024
uvo 20240801080001.08.2024
08:00
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Turzovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/2024
uvo 20240215070015.02.2024
07:00
Dodávka elektrickej energie - SPOT
Zákazka s nízkou hodnotou
1/2024
uvo 20240617120017.06.2024
12:00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Turzovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2/2024
uvo 20240620070020.06.2024
07:00