Dodávka elektrickej energie - SPOT

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie - SPOT
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 14353 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 161 782,44 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Turzovka
Adresa: Stred
02354 Turzovka
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Stred Turzovka 02354 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie (SPOT) na 24 mesiacov do odberných miest špecifikovaných odberateľom, vrátane zodpovednosti za odchýlku odberateľa, zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberateľa distribúciu elektrickej energie, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete. Jedná sa o spoločné verejné obstarávanie štyroch subjektov: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331, Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier 22, 023 54 Turzovka, IČO: 36139297, T - služby, s. r. o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka, IČO: 44228414, Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, 023 54 Turzovka, IČO: 52806570. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie štyroch samostatných zmlúv pre jednotlivé subjekty. Zoznam odberných miest pre Mesto Turzovka: 24ZSS7214001000I 24ZSS7307224000Q 24ZSS7214068000L 24ZSS7214071000D 24ZSS7214069000G 24ZSS721406500AG 24ZSS7213998000M 24ZSS7303594000W 24ZSS7213992000F 24ZSS7213996000W 24ZSS7214077000K 24ZSS7213997000R 24ZSS7213990000P 24ZSS7213999000H 24ZSS7213993000A 24ZSS7214067000Q 24ZSS7214070000I 24ZSS73072210004 24ZSS7213991000K 24ZSS7214066000V 24ZSS72139940005 24ZSS4611703000D 24ZSS7214152000D 24ZSS72142440002 24ZSS7101749000M 24ZSS72141530008 24ZSS72141540003 24ZSS72140910001 24ZSS7214054000A 24ZSS7213915000B 24ZSS72142340008 24ZSS73167470000 24ZSS4546576000O 24ZSS7213914000G 24ZSS72138770009 Zoznam odberných miest pre Mestský podnik služieb Turzovka: 24ZSS72141190002 24ZSS7302325000H Zoznam odberných miest pre T - služby, s. r. o.: 24ZSS7313211000X 24ZSS73343620002 Zoznam odberných miest pre Spojenú školu Juraja Turzu: 24ZSS7213920000U 24ZSS7213899000O

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Turzovka

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294337
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Turzovka (ID: 47378)
 • Zákazka: Dodávka elektrickej energie - SPOT (ID: 508048)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Turzovka
 • IČO: 00314331
 • DIČ: 2020553315
 • Adresa
 • Ulica: Stred
 • Číslo: 178
 • Mesto: Turzovka
 • PSČ: 02354
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: msu@turzovka.sk
 • Telefónne číslo: +421414209311
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Turzovka)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4871
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: Dodávka elektrickej energie - SPOT
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie (SPOT) na 24 mesiacov do odberných miest špecifikovaných odberateľom, vrátane zodpovednosti za odchýlku odberateľa, zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberateľa distribúciu elektrickej energie, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete. Jedná sa o spoločné verejné obstarávanie štyroch subjektov: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331, Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier 22, 023 54 Turzovka, IČO: 36139297, T - služby, s. r. o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka, IČO: 44228414, Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, 023 54 Turzovka, IČO: 52806570. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie štyroch samostatných zmlúv pre jednotlivé subjekty. Zoznam odberných miest pre Mesto Turzovka: 24ZSS7214001000I 24ZSS7307224000Q 24ZSS7214068000L 24ZSS7214071000D 24ZSS7214069000G 24ZSS721406500AG 24ZSS7213998000M 24ZSS7303594000W 24ZSS7213992000F 24ZSS7213996000W 24ZSS7214077000K 24ZSS7213997000R 24ZSS7213990000P 24ZSS7213999000H 24ZSS7213993000A 24ZSS7214067000Q 24ZSS7214070000I 24ZSS73072210004 24ZSS7213991000K 24ZSS7214066000V 24ZSS72139940005 24ZSS4611703000D 24ZSS7214152000D 24ZSS72142440002 24ZSS7101749000M 24ZSS72141530008 24ZSS72141540003 24ZSS72140910001 24ZSS7214054000A 24ZSS7213915000B 24ZSS72142340008 24ZSS73167470000 24ZSS4546576000O 24ZSS7213914000G 24ZSS72138770009 Zoznam odberných miest pre Mestský podnik služieb Turzovka: 24ZSS72141190002 24ZSS7302325000H Zoznam odberných miest pre T - služby, s. r. o.: 24ZSS7313211000X 24ZSS73343620002 Zoznam odberných miest pre Spojenú školu Juraja Turzu: 24ZSS7213920000U 24ZSS7213899000O
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 161 782.44
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): B) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky - výpis z obchodného registra /výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra/. C) Doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. /uvedené vo výzve na predkladanie ponúk/
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávka elektrickej energie - SPOT
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov : Dodávka elektrickej energie - SPOT
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie (SPOT) na 24 mesiacov do odberných miest špecifikovaných odberateľom, vrátane zodpovednosti za odchýlku odberateľa, zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberateľa distribúciu elektrickej energie, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete. Jedná sa o spoločné verejné obstarávanie štyroch subjektov: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331, Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier 22, 023 54 Turzovka, IČO: 36139297, T - služby, s. r. o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka, IČO: 44228414, Spojená škola Juraja Turza, Stred 305, 023 54 Turzovka, IČO: 52806570. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie štyroch samostatných zmlúv pre jednotlivé subjekty. Zoznam odberných miest pre Mesto Turzovka: 24ZSS7214001000I 24ZSS7307224000Q 24ZSS7214068000L 24ZSS7214071000D 24ZSS7214069000G 24ZSS721406500AG 24ZSS7213998000M 24ZSS7303594000W 24ZSS7213992000F 24ZSS7213996000W 24ZSS7214077000K 24ZSS7213997000R 24ZSS7213990000P 24ZSS7213999000H 24ZSS7213993000A 24ZSS7214067000Q 24ZSS7214070000I 24ZSS73072210004 24ZSS7213991000K 24ZSS7214066000V 24ZSS72139940005 24ZSS4611703000D 24ZSS7214152000D 24ZSS72142440002 24ZSS7101749000M 24ZSS72141530008 24ZSS72141540003 24ZSS72140910001 24ZSS7214054000A 24ZSS7213915000B 24ZSS72142340008 24ZSS73167470000 24ZSS4546576000O 24ZSS7213914000G 24ZSS72138770009 Zoznam odberných miest pre Mestský podnik služieb Turzovka: 24ZSS72141190002 24ZSS7302325000H Zoznam odberných miest pre T - služby, s. r. o.: 24ZSS7313211000X 24ZSS73343620002 Zoznam odberných miest pre Spojenú školu Juraja Turzu: 24ZSS7213920000U 24ZSS7213899000O
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): B) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky - výpis z obchodného registra /výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra/. C) Doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. /uvedené vo výzve na predkladanie ponúk/
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je celková najnižšia cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena (EUR s DPH).
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Opis otvárania ponúk: online prostredie EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Mesto Turzovka
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508048
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508048
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)