Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany - stavebno-technické úpravy

Informácie

Názov zákazky:
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany - stavebno-technické úpravy
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
83 955,27 €
Hlavný CPV:
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
Verejný obstarávateľ:
Mesto Piešťany
MiestoDodania:
Piešťany
NUTS:
SK021 - Trnavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
12.01.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
25.01.2022 11:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.